Kinerja Produk
Profil Risiko Agresif Moderat Konservatif
S | Reksa Dana Saham C | Reksa Dana Campuran PT | Reksa Dana Pendapatan Tetap PU | Reksa Dana Pasar Uang
Nama Reksa Dana Tipe Profil Risiko NAB/Unit Kinerja Historis Reksa Dana (%)
1-bln 3-bln 6-bln YTD 1-thn 3-thn 5-thn
Bahana Dana Likuid PU Rp 1.401,44
(per 19 Feb 2018)
+ 0,42 + 1,41 + 2,94 + 0,76 + 6,28 N/A N/A
Bahana Likuid Syariah PU Rp 1.208,61
(per 19 Feb 2018)
+ 0,45 + 1,34 + 2,75 + 0,76 + 5,74 + 20,02 -
Ganesha Abadi PT Rp 3.412,76
(per 19 Feb 2018)
- 1,61 + 1,91 + 4,09 + 0,17 + 11,58 + 24,93 + 29,92
Makara Prima PT Rp 2.559,33
(per 19 Feb 2018)
- 1,89 + 1,63 + 3,37 + 0,01 + 10,80 + 27,34 + 35,79
Kehati Lestari PT Rp 2.117,84
(per 19 Feb 2018)
- 2,24 + 1,60 + 4,52 - 0,53 + 12,25 + 22,49 + 25,07
Bahana MES Syariah Fund PT Rp 1.132,58
(per 19 Feb 2018)
- 1,03 + 2,26 + 6,80 + 0,34 + 11,84 - -
Reksa Dana Syariah Bahana PTS Generasi Gemilang PT Rp 1.090,75
(per 19 Feb 2018)
- 0,90 + 1,95 + 5,73 + 0,26 - - -
Bahana Kombinasi Arjuna C Rp 4.195,52
(per 19 Feb 2018)
+ 0,98 + 8,04 + 8,51 + 3,89 + 16,71 + 18,70 + 31,82
Bahana Quant Strategy C Rp 1.459,26
(per 19 Feb 2018)
+ 3,37 + 11,26 + 12,44 + 8,09 + 21,30 + 11,61 + 17,00
Bahana Dana Infrastruktur C Rp 9.856,37
(per 19 Feb 2018)
+ 0,71 + 6,45 + 5,17 + 4,76 + 10,51 + 13,51 + 36,05
Bahana Trailblazer Fund S Rp 1.169,12
(per 19 Feb 2018)
+ 2,93 + 11,35 + 12,43 + 5,59 + 22,89 + 11,36 -
Dana Ekuitas Andalan S Rp 5.611,34
(per 19 Feb 2018)
+ 3,16 + 12,07 + 12,36 + 5,91 + 22,23 + 20,53 + 46,32
Dana Ekuitas Prima S Rp 5.449,47
(per 19 Feb 2018)
+ 2,30 + 10,18 + 9,33 + 4,64 + 17,80 + 13,43 + 31,68
Bahana Dana Prima S Rp 18.092,69
(per 19 Feb 2018)
+ 2,36 + 10,54 + 11,64 + 4,43 + 21,90 + 15,81 + 28,01
Bahana ICon Syariah S Rp 1.076,12
(per 19 Feb 2018)
+ 3,08 + 11,26 + 5,74 + 6,72 + 9,49 + 7,36 -